Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

Εργαστήρια δεξιοτήτων

Το πρόγραμμα του 3ου άξονα 'Δημιουργώ και Καινοτομώ΄ των εργαστηρίων δεξιοτήτων ολοκληρώθηκε και από το τμήμα μας. Στόχος του προγράμματος ήταν, κυρίως, η καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών.
Μέσα από την ενασχόλησή τους με τους πλανήτες και το ηλιακό μας σύστημα οι μαθητές έπαιξαν, κατασκεύασαν, ανακάλυψαν.
Ζωγράφισαν στο πρόγραμμα ζωγραφικής του υπολογιστή της τάξης μας το ηλιακό μας σύστημα και οι δημιουργίες τους ενσωματώθηκαν στο παρακάτω βίντεο:
Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με τον Ήλιο, το λαμπρό αστέρι που μας δίνει φως και ζεστασιά αλλά και διαμορφώνει τις εποχές στη Γη μας. Στο ίδιο πρόγραμμα ζωγράφισαν την αγαπημένη τους εποχή.
Book titled 'Ζωγραφίζουμε την αγαπημένη μας εποχή'Read this book made on StoryJumper

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

  Εισαγωγή μαθητών στα ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ για  το  σχολικό έτος 2022-2023

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την κατάθεση αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες για εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία θα παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00 μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai-mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia

      Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

                                  https://depps.minedu.gov.gr/

Εργαστήρια δεξιοτήτων

 
 


 Ολοκληρώθηκε και το 3ο πρόγραμμα εργαστηρίων δεξιοτήτων "STEAM και η Γη γυρίζει". Καλλιεργώντας τις ψηφιακές δεξιότητες τους τα παιδιά ζωγράφισαν  το ηλιακό μας σύστημα με το λογισμικό TuxPaint και στη συνέχεια εισήγαγαν τις ζωγραφιές τους στην εφαρμογή Photostory3 και δημιούργησαν το βίντεο που θα δείτε πιο κάτω!


 


Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2022-2023

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.                                       

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 , θα φοιτήσουν οι μαθητές  που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα,εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού. 

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

Οι αιτήσεις εγγραφών γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr) με υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής, στην  ηλεκτρονική διεύθυνση:                                        

                 https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 


                                             ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης τουΥπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του 

  Όρια 34ου Νηπιαγωγείου: Αθηνών(από τις σιδηροδρομικές γραμμές και κάτω) - Τανταλίδη(ζυγοί αριθμοί) - Μερκούρη(μονοί αριθμοί) - Κανελλοπούλου - Ηρώων Πολυτεχνείου - Μείλιχος 

   

 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου.μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησης  .                                                                                                                                   
  Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

  1. τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας, είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή
  2. τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, (ΔΕΗ-ΔΕΥΑΠ)μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας
  3. τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα,εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/τρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας. 
  4. εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής                                                                                         Το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί από τις 13:00 – 16:00 και γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις χωρίς προϋποθέσεις. Πρόωρη αποχώρηση των νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα (αποχώρηση νωρίτερα από τις 16:00 μ.μ.) δεν προβλέπεται.                Το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής λειτουργεί με υποχρεωτική καθημερινή ώρα προσέλευσης και συμμετοχής από τις 07:45 π.μ. έως 08:00 π.μ. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (07:45 π.μ. έως 08:00 π.μ). συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο οι μαθητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στο Προαιρετικό Ολοήμερο Τμήμα.
  5. τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».                                                    Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (3) και (4) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός της προσθεμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/τρια- Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου.
  6. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β ́ 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας ΨηφιακήςΠύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (3) και (4) εφόσον τα έχουν αιτηθεί, περιλαμβάνονται :
   α) η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα πρόωρης υποδοχής(παραλαβή από Νηπιαγωγείο)
   β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)(παραλαβή από Νηπιαγωγείο)   γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.
   Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του. Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β ́ 1767), οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις η αίτησή τους επιστρέφεται από το Νηπιαγωγείο στους γονείς/ κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή    Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα  φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

   Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο, αφού προσκομιστούν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται, προκειμένου να γίνει οριστικοποίηση της εκάστοτε εγγραφής, και  ώρα 16:10  – 17:00  αφού προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού στο:2610432047 τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή διασποράς covid-19

   Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα

                                 (13:00 16:00)                                   Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα  των Νηπιαγωγείων εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης- δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους και γίνονται δεκτές όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις   χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.
   Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής

                    (Προσέλευση 7:45-8:00)

   1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
   2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα πέντε (5) νήπια/προνήπια.
   3.  Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
   4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και δεν προβλέπεται πρόωρη αποχώρηση.                                                              Στοιχεία επικοινωνίας:
   Δ/νση Νηπιαγωγείου: Αλφειού 6-8 Αγυιά  Πάτρα                                Τηλέφωνο: 2610432047                                                              E-mail : mail@34nip-patras.ach.sch.gr

 

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022

Το δικό μας Παραμύθι

 Ένα παραμύθι των παιδιών, εμπνευσμένο από τα ζώα σε χειμερία νάρκη,

 τα ρούχα του χειμώνα και τα μέσα θέρμανσης.

      Book titled 'Το ποντικάκι που κρύωνε'
Read this book made on StoryJumper

Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022

Εργαστήρια δεξιοτήτων

 Ολοκληρώθηκε και το 2ο πρόγραμμα των εργαστηρίων δεξιοτήτων "Ασφάλεια παντού και πάντα" και σας παρουσιάζουμε μερικές ψηφιακές ζωγραφιές μας που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό Tuxpaint.


Book titled 'TΠΕ και ζωγραφική'Read this book made on StoryJumper