Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Κατασκευές Απριλίου


Οι  κατασκευές γίνονται πολυπλοκότερες και οι ομάδες των μηχανικών μεγαλύτερες,αφού οι μεγάλες κατασκευές απαιτούν μεγαλύτερη συνεργασία.Δικαίως λοιπόν οι μηχανικοί μας ποζάρουν περήφανοι μπροστά στις δημιουργίες τους!