Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Το χωριό των λέξεων

Σ' αυτό το χωριό κάθε λέξη, ανάλογα με το γράμμα από το οποίο αρχίζει, έχει το δικό της σπίτι π.χ. στο σπίτι του Α,α μένουν οι λέξεις που αρχίζουν από Α,α , στο σπίτι του Β,β μένουν οι λέξεις που αρχίζουν από από Β,β κ.ό.κ.
Εμείς ξεκινήσαμε από τα σπίτια των ονομάτων μας και θα συνεχίσουμε και με άλλες λέξεις και  άλλα σπίτια. Σε ένα δεύτερο στάδιο, πριν γράψουμε τις λέξεις σε καρτέλες και τις τοποθετήσουμε στα σπίτια, θα προσπαθήσουμε με το άκουσμα μόνο της λέξης να βρούμε το σωστό σπίτι, ώστε να αποκτήσουμε και φωνολογική επίγνωση αυτών.Όταν το κατακτήσουμε αυτό θα δανείσουμε τα σπίτια και στις λέξεις που τελειώνουν σε κάποια από αυτά τα γράμματα.
Το παιχνίδι μπορεί να εμπλουτιστεί στην έναρξή του και με κάποια σχετική αφήγηση καθώς οι αντιδράσεις των παιδιών έχουν πολύ ενδιαφέρον ( "κυρία δεν υπάρχει τέτοιο χωριό.."  " όχι! είναι το χωριό που κάνουν διακοπές οι λέξεις και μετά έρχονται πάλι σε μάς!" ).