Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Οι τρεις Ιεράρχες.

                                             


Ζωγραφίσαμε κι εμείς τους τρεις Ιεράρχες και τους κολλήσαμε σε μια καρτ ούλα ,η οποία στο πίσω μέρος έγραφε λίγα λόγια γι' αυτούς και πήραμε μαζί μας όταν φύγαμε.